Antalya Yol İş Sendikası Ünal’la devam kararı aldı

Antalya Yol İş Sendikası 1 No’lu Şube 12. Olağan Kongresi sendikanın Genel Başkanı Ramazan Ağar ve Genel Merkez yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Ahmet Kılıç’ın oy birliği ile divan başkanlığını yaptığı kongrede ilk konuşmacı Yol İş Sendikası 1 No’lu Antalya Şube Başkanı Cemil Ünal oldu.

Ünal kürsüde yaptığı konuşmada öncelikle taşeron sistemine karşı gerek hukuksal gerekse de eylemsel mücadele vererek kamuda taşeron altında çalışan tüm işçilerin kadroya alınmasını sağladığı için Genel Başkan Ramazan Ağar’a teşekkür etti. Ünal “Son 20 yılda Türkiye sermayesinde gerçekleşen olağanüstü birikim, emek maliyetleri asgariye indirilerek oluşturuldu. Sermaye finansal rekabeti işgücü maliyetleri üzerine kurdu, hedefine ulaşmak için emeği daha yoğun, daha uzun, daha hızlı sömürmeye dayanan bir sistem geliştirdi. Bu sistemin adı taşeronlaştırmadır. Taşeronlaştırma, işçileri iş, gelir ve en önemlisi can güvencesinden mahrum bırakır. İşçileri bölmeyi, örgütsüzlüğü dayatır. Taşeronlaştırma tüm işçiler için ölümcül bir tehdittir” dedi.

“ÇALIŞMA DÜZENİNİ BİLMELİYİZ”

Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise yaptığı konuşmada, “ Yol İş sendikası bütün mücadelelerde en önde yer almış, çığır açmış, kurulduğundan bugüne kadar hep başarılı olmuş önemli bir sendikamızdır.  Ülkemizde önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler içerisinde çalışma hayatından mı bahsedelim, yoksa ülkenin son günlerdeki ekonomisinden mi bahsedelim veya kayıt dışılıktan mı, işsizlikten mi bahsedelim. Karayolunda çalışan işçi kardeşlerim, karayolculuğu iyi öğrenmeleri lazım. Bilhassa son 6096 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle gelenler. Mahkeme kararıyla kadroya aldırdığımız 10 bin arkadaşımız özellikle karayolculuğun ne olduğunu, Karayollarının çok önemli bir teşkilat olduğunu ve karşılıklı sevgi temelinde çalışma düzeninin olduğunu bilmemiz lazım. 2008’den bugüne kadar bu zor şartlarda başarmadığımız hiçbir şey yok. Ondan önce de başarılar oldu. Bu teşkilat 2001’de de 50 000 işçiyi kadro aldırdı” dedi.

ÜNAL GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmalar sonrası aday olacakların divana dilekçe vermeleri istendi ve sonradan da oylamaya geçildi. Yapılan seçimin sonucu Cemil Ünal Başkanlığında: Şube Başkanı Cemil Ünal 89, Şube Genel Sekreteri Ali Özkan 56, Mali Sekreter Musa Kurt 57, Teşkilat Sekreteri Erdal Öztürk 65, Eğitim Sekreteri Ümit Eken 83 oy aldı. 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

DOĞA DOSTU YEŞİL TATİLCİLERİN YENİ ROTASI:’AZERBAYCAN’

“Sosyal olmayan konut projesi”