İYİ Parti Kepez’e itiraz etti, manidar fotoğraf paylaştı

Kongre sürecinde Kepez İlçe Teşkilatı’nın delege seçimlerinin yapılmasıyla ilgili demokratik yollar arayan İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi ve Kepez İlçe Başkan adayı Bülent Erol, partililerin önüne sandığı getirmek adına çabalarını sürdürüyor. Son olarak İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu toplantısında tepkisini dile getiren ve konunun gündeme alınmasını sağlayan Erol, hazırladığı dilekçenin İl Seçim Komisyonu’nda değerlendirilmesi noktasında karar alınmasında etkin rol aldı. Yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaşan Erol, tüm detaylarıyla partililerini bilgilendirdi.

O FOTOĞRAF

İçinde bulunduğu durumla ilgili olarak Bülent Erol bilgilendirme yazısıyla birlikte; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurulmadan önce MHP’de verdiği demokrasi mücadelesi sırasında kendisini kelepçelediği fotoğrafı sosyal medyasından paylaşarak hatırlatma yaptı.  Fotoğrafta Akşener’in yanında Antalya’da kongre sürecini yöneten Genel Danışmanı ve Kepez kongre sürecini bizzat yöneten Ömer Karakaş’ın yer alması dikkat çekti. Fotoğraf ve bilgi paylaşımın ardından siyasi kulislerde, partinin Kepez’de bulunduğu siyasi kördüğümün mimarı olarak Ömer Karakaş olduğu iddiaları kulaktan kulağa dolaşmaya paylaştı.

 

İŞTE O PAYLAŞIM

Erol, paylaşımında tüm yaşananları şöyle ifade etti:

“Kamuoyuna bilgilendirme:

Partimizin kongre sürecine bağlı olarak uzun bir süredir Kepez’de yaşanan olumsuzlukları; haksız, hukuksuz, adaletten uzak uygulamaları sizlerle paylaştık.

Kamuoyunu gerçek ve doğru bilgilerle aydınlatmaya çalıştık, hak mücadelemizden hiç vazgeçmedik.

Sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün itibarıyla da Antalya Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısında itirazımızı gündeme getirdik.

Daha önce, itirazlar için yasal merci olan İl Başkanlığı’na zamanına uygun olarak vermiş olduğumuz (aşağıda metni bulunan) itiraz dilekçemizin gündeme alınmamış olduğunun görülmesiyle birlikte, 28 üyenin katıldığı toplantıda, uzun süren bir müzakere ve mücadeleyle, 20 YK üyesinin imzasıyla konuyu gündeme aldırmayı başardık.

Her ne kadar toplantıda konunun görüşülmesi ve karar alınması konusunda, Yönetim Kurulu’na başkanlık eden Sedat Odabaş’ı ikna edemediysek de, itirazımızın İl Seçim Komisyonu’na havale edilmesini sağladık.

İçinde hukukçu bir arkadaşımızın da olduğu komisyon, itirazımızı iki gün içinde değerlendirecek ve bir karara varacak.

Kararın hukuka uygun olarak verilip verilmediğini de günü gelince açıklayacak ve tartışacağız.

Bilgilerinize sunarım.

Bülent Erol

Antalya İl YK Üyesi

 

SUNULAN DİLEKÇE

İYİ Parti ANTALYA İl BAŞKANLIĞINA

KONU: Antalya İli, Kepez İlçesi İYİ Parti Kongre Delege Listesi’ne itiraz ve listenin iptali istemi.

AÇIKLAMALAR:

İYİ Parti Kongre süreci dahilinde yapılacak olan Kepez İlçe Kongresi öncesi belirlenecek delegelerle ilgili olarak, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar, İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar’ın beyanları ile basına yansımıştır.

Edinilen bilgilere göre, kararların niteliği şu şekildedir:

– “ İYİ Parti Genel Merkez Kongre Heyeti” tarafından Kepez Delege Seçimleri’nin iptaline karar verilmiş olup, 30/10/2022 tarihindeki Kepez İlçe Kongre Delege Seçimi’nin iptal olması nedeniyle daha önce yapılmış olan tüm delegelik başvurularının da iptaline karar verilmiştir.

– Delege başvuruları için İYİ Parti Tüzüğü Üçüncü Bölüm İkinci Kısım bünyesinde “Parti Teşkilatları’nın Çalışma Usul ve Esasları” bölümü “15. Madde – İlçe Kongre Delegeleri A – 2. Bendi” ve devamı gereği yönetim kurulunca delege seçimleri için 3 kişiden oluşan Seçim Takdir Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.

– Komisyon’a; İl Yönetimi tarafından belirlenecek temsilci İl Sekreteri Hüseyin Özdamar, Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar ve Kepez İlçe Sekreteri Avukat Şevval Atıcı’nın Yönetim Kurulu adına tam yetkili olarak atanmalarına, söz konusu Komisyon’a ayrıca; delegelik başvurusu alma, değerIendirme, ret etme, onaylama ve özel yetkiyi gerektiren tüm yetkilerin verilmesine, yapılan başvuruların usulüne uygun olup olmadığını değerlendirme yetkisinin verilmesine karar verilmiştir.

– İYİ Parti Tüzüğü Üçüncü Bölüm İkinci Kısım bünyesinde Parti Teşkilatlarının Çalışma Usul ve Esasları bölümü 15. madde İlçe Kongre Delegeleri A – 3. Bendi ve devamı gereği her köy/mahalleye birer delege tahsis edilmesi takdir ve ifası için İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar’a tam yetki verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

İlçe Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar hakkında, kanun ve tüzük kapsamında yaptığım değerlendirmelerim şu şekildedir:

1- Delege seçiminin iptali, seçimler öncesini kapsamaz. Bu nedenle, bu karara dayanarak, yapılan delegelik başvuruları iptal edilemez.

2- “Parti Teşkilatları’nın Çalışma Usul ve Esasları” bölümü “15. Madde İlçe Kongre Delegeleri A – 2. Bendi” ve devamında “3 kişiden oluşan Seçim Takdir Komisyonu” oluşturulması kuralı, talimatı veya kavramı yoktur.

3- Bir üst maddede belirtttiğim üzere, “Taktir Komisyonu” tanımında bir komisyon kurulamayacağı gibi, Yönetim Kurulu’nda, “Komisyon’a il yönetimi tarafından belirlenecek temsilci İl Sekreteri Hüseyin Özdamar” ve diğer 2 kişinin atanmasına karar verildiği görülürken, İl Yönetimi’nden kimin belirleneceğinin de İlçe Yönetimi tarafından belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. İlçe Yönetimi’nin, İl Yönetimi tarafından verilmesi gereken böyle bir kararı alamayacağı da kesindir.

4- Yine, İYİ Parti Tüzüğü’nün “15. Madde İlçe Kongre Delegeleri A – 2. Bendi”ne dayandırılarak “her köy/mahalleye birer delege tahsis edilmesi takdir ve ifası için İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar’a tam yetki verilmesine…” şeklindeki, “oy çokluğuyla” alınan karar da tüzüğün aşağıda aktardığım ilgili kısmında belirtilen şekliyle tüzüğe kesinlikle uygun değildir. Tüzüğün ilgili kısmı, bir ilçedeki delegelerin mahalle ve köylere hangi hesap yöntemiyle dağıtılacağını tarif etmektedir.

5- Yine, tüzüğün aynı maddesinin devamında, delege seçimlerinin; hafta sonu yapılmak zorunda olduğu, seçimden on beş gün önce nerede ve hangi saatler arasında yapılacağının ilan edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak, 30/10/2022 tarihinde iptal edilen seçimler için, iptal kararında belirtildiği üzere yeniden seçim yapılması, seçim yenileme tarihinin tüzük gereği 15 gün önceden ilan edilmesi ve en erken 15.11.2020 tarihinde seçim yapılarak belirlenmesi gerektiği halde, bu gereklilik yerine getirilmemiş, hem seçim yapılmamış hem de masa başında yapılan bir delege listesi İlçe Seçim Kurulu’na sunulmuştur.

6- Yine, İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar’ın 11.11.2022 günü, Antalya “

” İnternet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Genel Merkez’in bize verdiği yetkiyi İl Başkanlığımızla birlikte hukuki koşulları sağlayarak, parti tüzüğümüzün ön gördüğü şartlarla birlikte yerine getirdik.” ifadelerini kullandığını görmekteyiz ki aşağıda detayları bulunan tüzüğümüzde (ve kanunda), Genel Merkez ya da İl Yöneticileri’nin, “delege listesini masa başında yapmak gibi bir yetki”yi herhangi bir teşkilat birimine verme hakları ve yetkileri yoktur.

7- Ayrıca, Kepez Delege Seçimleri’nin, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 93. Madde’si gereğince, “Siyasi partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; parti organları için yapılacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.” hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmediği ve dolayısıyla, “İlçe, İl ve Genel Merkez” kongre süreçlerinin, hukuken sakatlanacağı açıktır.

İYİ Parti Tüzüğü’nün ilgili kısmı şu şekildedir (maddenin tamamı):

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

– İkinci Kısım –

PARTİ TEŞKİLATLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İLÇE KONGRE DELEGELERİ

MADDE 15

İlçe kongresi seçilmiş dört yüz delege ile tabii delegelerden oluşur. İlçeye kayıtlı üye sayısı dört yüzden az ise üyelerin tamamı ilçe kongre delegesi sayılır.

A. Seçilmiş Delegeler

İlçe kongre delegelerinin, köy ve mahallenin seçmen kütüğünde kayıtlı üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.

Delege seçimleri için ilçe yönetim kurulu, seçim işlemlerini düzenler ve yeterli sayıda parti üye- sini sandık başlarında görevlendirir.

Delege sayısının köy ve mahallelere göre tespitinde kayıtlı üye sayısı dört yüzden fazla ise ön- celikle her köy veya mahalleye birer delege tahsis edilir. Geri kalan delege sayısı, İYİ Parti’nin son genel seçimde o ilçede almış olduğu toplam oya bölünür. Çıkan katsayının o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucunda çıkan sayıyla tahsis olunan sayının topla- mı ilgili mahalle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege sayısını teşkil eder.

Çeşitli nedenlerle İYİ Parti’nin kongresi yapılan ilçede son milletvekilliği genel seçimlerinde almış olduğu oyun belli olmaması hâlinde;

• Büyükşehir statüsündeki illerde son belediye meclisi,

• Diğer illerde ise il genel meclisi seçim sonuçlarına göre,

• Onun da belli olmaması hâlinde katsayı hesaplamasında ilçenin toplam seçmen sayısıyla mahalle ve köy seçmen sayısına göre aynı yöntem uygulanarak delege dağılımı belirlenir.

Delege seçimleri hafta sonu yapılmak zorundadır. Seçimden on beş gün önce mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapılacağı, delege sayısı ve parti üye lis- tesi ilçe başkanlığında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Listeler seçim sonuna kadar askıda kalır. İlçe yönetim kurulu, her köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listelerini üyelerin tanın- masını ve onlara ulaşılabilmesini sağlayacak T.C. Kimlik Numaralarını ve iletişim bilgilerini içerir şekilde üye kayıt defterine de uygun olarak ayrı ayrı hazırlayıp köy ve mahalle temsilciliğine tebliğ eder.

Söz konusu liste hoparlör, ilan tahtası ve varsa basın yayın, internet, sosyal medya yoluyla en az on beş gün önce ilan edilir. Ayrıca ilçe başkanlığınca üye kayıt bilgilerindeki cep telefon numaralarına listenin askıya çıktığına ve seçimlerin tarih, saat ve yerine ilişkin bilgilendirme mesajı atılır.

Askıdaki listelere ilk yedi gün içerisinde ilçe seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İlçe seçim kurulunun itiraza ilişkin vereceği karar kesindir.

İlçe delege sayısının en az dörtte biri kadar, en fazla da yarısı kadar yedek delege seçimi yapılabilir. Ancak bu madde kapsamında seçilecek yedek delege sayısı ikiden az olamaz. Seçilmiş delegelerin ölüm, istifa ve çıkarma gibi sebeplerle parti üyeliklerinin düşmesi veya düşürülmesi hâlinde öncelikle varsa aynı cinsiyetten yedek delegeler sırayla davet edilirler ve yerine çağrıl- dıkları delegelerin kalan süresini tamamlarlar. Belde ve beldeye bağlı mahallelerde delege se- çim sürecini belde yönetim kurulu yürütür. Delege seçimleri liste usulüne göre gizli oy ve açık tasnif esasına uygun olarak yapılır. Listeler soyadına göre alfabetik sırayla hazırlanır ve tutanak altına alınır.

B. Tabii Delegeler

İlçe kongresinin tabii delegeleri; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partili ilçe belediye başkanı, ilçeye bağlı diğer belde belediyelerinin başkanları ve partiye üyeliği ara vermeksizin devam eden seçilmiş eski ilçe başkanlarıdır.

İYİ Partili il belediye başkanları, merkez ilçe kongresinin tabii delegesidir.

Kurucu ve geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakları olmakla beraber delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur.

İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabii üyesi olanlar yönetim kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.

SONUÇ VE İSTEM:

1- Kepez İlçe Yönetim Kurulu’nun yukarıda belirttiğim söz konusu Kararları’na itiraz ediyorum, kanuna ve tüzüğe uymayan kararların iptalini talep ediyorum.

2- Siyasi Partiler Kanunu’na ve İYİ Parti Tüzüğü’ne uygun olmayan şekilde İlçe Başkanı Mesut Emrah YILDIRIMLAR tarafından İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen “ Kepez İlçe Kongre Delegeleri Listesi”ne itiraz ediyorum ve iptal edilmesini talep ediyorum.

3- İlçe kongre delege seçimlerinin kanuna ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilmesini talep ediyorum.

15.11.2022

ŞİKAYETTE BULUNAN

Bülent EROL

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Genç kadınların yüzde 48’i işsiz

Gazeteci Hıncal Uluç yaşamını yitirdi