Kaleiçi’nde plansızlık devam ediyor

Kaleiçi'nde plansızlık devam ediyor

  Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya’nın çekirdek kenti tarihi Kaleiçi’nde Büyükşehir Belediyesi’nce ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile hazırlanan ve askıya çıkarılan ‘Antalya Kent Merkezi ve Gelişim Bölgesi, Muratpaşa İlçesi Kaleiçi Kentsel ve 111. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Değişikliği için dava açmaya hazırlanıyor. “Kaleiçi’nde plansızlık ve vurdumduymazlık devam ediyor” vurgusu yapılan Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin yazılı açıklamasında, “Büyükşehir Belediyesi’nce son dönemde önemli plan kararlarının birinin bile hayatı geçirilmemesini, kültürel alanlar boş vermişliği anlıyoruz ve üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kaleiçi planında vurdumduymazlık devam ederken, bu günlerde çok taraflı katılımlı gerçekleşen 2018 planının revize edilerek, odamızla herhangi bir görüş ve fikir alış verişinde ve istişarede bulunmadan askıya çıkarıldığını görüyoruz. Askıya çıkarılan Kaleiçi Kentsel ve 111.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Değişikliği, plan, plan notları ile gerekçe raporu ve analiz sonuçları her ne kadar şubemize gönderilmemişse de, şubemizce gerekli araştırma ve değerlendirmelere başlanmıştır. Gerekli değerlendirmeler tamamlandığında, dava açma hakkımız saklı kalma kaydıyla, sonuçlar tekrar kamuoyu ile paylaşılacaktır” görüşlerine yer verildi.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan Kaleiçi’ne yönelik plan revizyonu ile ilgili açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi : ” Mimarlar Odası Antalya Şubesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının ivme kazandığı 1990’lı yıllardan bu yana Kale Kapısı ve Çevresi Koruma Planlaması ve Han B:ölgesi’nin Balbey ve Haşim İşcan Kentsel Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıkların tescil edilmesi, Karaalioğlu Parkı’nın doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasında, en önemli paydaş olarak çalışmalara katılmış ve yarışmalar düzenlemiştir. Ayrıca 70’li yıllardan bugüne sit alanı olan Kaleiçi’nin gerek en kapsamlı 1992 koruma planı ve 2018 revize koruma planına doğrudan katkı koyarak, 25 yılda ortaya çıkan sorunların katılımcı bir yaklaşımla çözülmesine çalışmıştır. Ortaya çıkan planda öncelikle kamusal alan kullanımının artırılmasına yönelik plan kararları oluşturulmuştur. Eski İnci(Oskar) Sineması’nın ve Yenikapı Hamamı’nın(Gavur Hamamı)çok katlı kültür merkezi, Dönerciler Çarşısı’nı renovasyonu, çok katlı doymuş yapıların dokudan kaldırılması veya kazandırılması seçenekli düzenlemeleri ve reklam tabelalarının disipline edilmesi gibi önemli plan kararları yer almıştır. Büyükşehir Belediyesi’nce son dönemde bu önemli plan kararlarının birinin bile hayata geçirilmemesini, kültürel alanlar boş vermişliği olarak anlıyoruz ve üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0
Alanya’da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Alanya’da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Elektrikli motosiklet yandı

Elektrikli motosiklet yandı