Kleopatra Koyu’nda çevre zaferi

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasında şu ifalere yer verildi:Antalya, Tekirova Tabiat Parkı, Mehmet Ali Bükünde  ( Kleopatra Koyu) kazanan halkımız ve alanda yaşayan canlılar oldu. Tabiat Parkı olan Antalya Tekirova Mehmet Ali Bükü ( Kleopatra Koyu); (eski) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan 06.04.2018 tarihinde onaylanan “ Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı” ile yapılaşmaya ilişkin ihaleye çıkılmış, ihale edilen koy için Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve beldede yaşayan Ahmet KAYA ve Sami ADALETLİ ile birlikte hukuk mücadelesi başlatmış ve Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı’nın iptal istemiyle dava açmıştır.

Davaya Bakan Antalya 3. İdare Mahkemesince 26.06.2019 tarih, E:2018/840 Esas, K:2019/682 Karar Sayılı kararı ile; “………… alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmaması, alanı yapılaşmaya açan kararların ve bu kararlarla getirilen belirsiz kullanım türlerinin varlığı (kır evi) Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mehmet Ali Bükü ( Kleopatra Koyu)’ne yönelik yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “ Tekirova Gelişme Planının, Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2973 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Yasa ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümlerine, yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık sonucuna varılmıştır.” Şeklinde hüküm kurarak,  iptaline karar vermiştir.

Karar davalı ve davalı yanında müdahillerce istinafa taşınmış, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 31.12.2019 tarif, E:2019/1745 Esas K:2019/2365 Karar Sayılı Kararı ile İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının iptale yönelik kısmının hukuka ve usule uygun olduğu ve istinaf gerekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Davalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Davalı Yanında Müdahiller, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle temyiz etmişler, Temyiz istemini görüşen Danıştay Altıncı Dairesi; 04.04.2023 tarih, E:2020/1932 Esas, K:2023/3310 Karar sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi kararını onanmasına kesin olarak karar vermiştir.

Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan Tekirova Mehmet Ali Bükü’nün, ( Kleopatra Koyu) rant uğruna yapılaşma kararı yargı tarafından kesin olarak iptal edilmiş, kazanan halkımız ve alanda yaşayan canlılar olmuştur. Halen yargı süreci devam eden ve davaya bakan mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen,  Milli Park sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis Antik Kentinde, 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olan Antalya Phaselis Antik Kentinde yapılaşma kararının iptaline karar verilmesi, halkımız ve alanda yaşayan canlılar adına beklentimizdir.”

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Şampiyon Filenin Sultanları

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı